Main | Friends 1 2 3 4 | Diaries 1 2 3 4 | Old friends 1 2 3 4 | Clues 1 2 | Miscellaneous | Forum | Admin

Jeg har skrevet oss alle opp på denne listen slik at jeg aldri stusser på hvem vi er.

Smergel Dragedreper, Ridder av Furyondy
Human Sor 16
Istoliath Maugrillion, Ridder av Furyondy
Centaur Evo 5, Shf 9
Mellf, Centaur av Furyondy
Centaur 10 FTR/3 ROG
Fullemann
Human

Human
The Eye of Iuz
Human Blackguard

Human
Frosken Frank
Toad Familiar
Jens
Human Btl

 


Smergels Venner © 2003